Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy prowadzony pod adresem www.kosmetycznie.pl (dalej zwany Sklepem Internetowym) przez Kosmetycznie.pl Kinga Jakubowska z siedzibą w Brzuśniku 188 (zwanego dalej Administratorem).

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu Internetowego i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.


Jakie dane gromadzi Administrator w sposób automatyczny podczas korzystania ze Sklepu Internetowego?

Administrator nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu Internetowego, o których informacje umieszczone są poniżej w "Polityce Cookies".


Jakie dane gromadzi Administrator podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Administrator będzie od Państwa wymagał podania następujących danych osobowych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego Sklepu Internetowego oraz innych środków komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów lub procesu rejestracji:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 2. adres zameldowania na pobyt stały/adres siedziby,
 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania/adres siedziby,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu,
 6. w przypadku przedsiębiorców, numer NIP.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji lub dokonania zakupów w ramach Sklepu Internetowego.


Marketing Sklepu Internetowego

O ile wyrażą Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych dla produktów oferowanych przez Sklep Internetowy. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie.


Udostępnianie informacji

W celu realizacji umowy Administrator może udostępniać zebrane od Państwa dane podmiotom współpracującym, realizującym dostawę zamówionego towaru - firmy kurierskie oraz operatorzy płatności online. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych zostanie ograniczona do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


Środki techniczne i Państwa obowiązki

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane oraz chronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów i połączeń w celu ochrony Państwa danych. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo podstawowych zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu Internetowego i nie udostępniać tych danych osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Administrator nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Sklepu Internetowego. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania ze Sklepu Internetowego.


W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym momencie, w ramach Sklepu Internetowego, po uprzednim zalogowaniu się. W sytuacji, gdy nie pamiętają Państwo hasła lub gdy wystąpią inne problemy z logowaniem, prosimy o skorzystanie z opcji resetowania hasła – http://kosmetycznie.pl/passrecover/ lub kontakt pod adresem biuro@kosmetycznie.pl Przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz do zgłoszenia żądania ich usunięcia. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@kosmetycznie.pl 


Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zgłaszane pod adresem: biuro@kosmetycznie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.


Polityka Cookies kosmetycznie.pl

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez kosmetycznie.pl, którego właścicielem jest Kosmetycznie.pl Kinga Jakubowska z siedzibą w Brzuśnik 188.

I Definicje

1. Administrator - oznacza kosmetycznie.pl, którego właścicielem jest Kosmetycznie.pl Kinga Jakubowska z siedzibą w Brzuśnik 188, NIP: 5532342910, Regon: 243156923, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

2. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

3. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

4. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) kosmetycznie.pl

5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a) Konfiguracji serwisu

i dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

ii rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

iv zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

v rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b) Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie.

i utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

iii optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

d) Zapamiętania lokalizacji użytkownika

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e) Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury, funkcjonalności i zawartości;

f) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

b) zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

i Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];

ii Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

c) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

i twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA];

ii plus.google.com  [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

iii Facebook.com  [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].

IV Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: 

 • Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955
 • Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042


Instrukcje dla urządzeń mobilnych: 

 

 • Android > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Blackberry > http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
 • iOS (Safari) > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 • Windows Phone > http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

 

Kontakt z administratorem pod adresem:

Kosmetycznie.pl Kinga Jakubowska

34-382 Brzuśnik 188

tel. 723 038 411

e-mail: sklep@kosmetycznie.pl

Promocje

Producenci

AA
Allverne
ASCO
ASTOR
BATISTE
BEAUTY FORMULAS
BELL
BI-ES
BIC
BIELENDA
Bio-Oil
Bomb Cosmetics
Bourjois
Buna
Calvin Klein
Celia
Christopher Dark
CLINOMYN
COLGATE
COTY
DAX
DAX OP.
DELIA
DERMIKA
DONEGAL
Dove
ELFA PHARM
ELMEX-MERIDOL
Eos
ETI
Eveline
EVELINE KOLOROWKA
Farmona
Feg
FLOS-LEK
FORTE SWEEDEN
FREEDOM
GAL
Garnier
GSK
IBD
KTC
L'oreal
LAQ
Loreal
MAC
MCS
NJD
RESIBO
Soraya
WIT
Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie